KUP TERAZ ProfiSpy »

Rozwód z powodu zdrady z orzeczeniem o winie

rozwód zdrada

Zdrada jest jedną z najczęstszych przyczyn rozwodów, ustępując jedynie tzw. niezgodności charakterów małżonków. Statystyki wyroków sądowych pokazują, że z jej powodu rozpada się więcej małżeństw niż w związku z alkoholizmem czy przemocą domową. Zdradzony współmałżonek może ubiegać się w określonych okolicznościach o rozwód z orzeczeniem o winie. Jeżeli to jednak możliwe, to warto przed podjęciem tak radykalnych kroków spróbować wybaczyć i odbudować związek.

Kiedy może nastąpić rozwód z orzeczeniem o winie? Co daje taki wyrok sądu? 

rozwód zdradaZapisy artykułu 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówią wyraźnie, że rozwód z winy żony lub męża może nastąpić jedynie pod warunkiem, że na skutek zdrady doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Oznacza to sytuację, w której pomiędzy małżonkami zerwana została bliskość emocjonalna i fizyczna, a także przestała istnieć wspólnota gospodarcza. Przesłanką do otrzymania rozwodu jest zatem m.in. długotrwały brak współżycia seksualnego oraz innych form okazywania sobie czułości. Rozwód z powodu zdrady męża lub żony wymaga również tego, aby po zaistnieniu zdrady nie prowadzili oni nadal wspólnie gospodarstwa domowego. Kryterium trwałości odnosi się natomiast to stwierdzenia, iż nie istnieją jakiekolwiek realne rokowania na odbudowę pożycia pomiędzy małżonkami.

Rozwód z winy męża lub żony nie zostanie jednak stwierdzony, jeżeli taka decyzja sądu stałaby w sprzeczności z dobrem ich niepełnoletnich dzieci. Nie dojdzie również do niego w przypadku, jeżeli takie orzeczenie naruszałoby normy społecznego współżycia. Powszechną tego typu sytuacją jest konieczność sprawowania opieki nad małżonkiem nieuleczalnie chorym. Rozwód z powodu zdrady żony lub męża nastąpi jedynie pod warunkiem zaistnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zdradą a rozkładem pożycia małżeńskiego. Jeżeli zatem małżeństwo już wcześniej uległo rozpadowi, wówczas rozwód z orzeczeniem o winie po zdradzie nie będzie możliwy. Przykładem może być chociażby sytuacja, kiedy zdrady dopuściła się kobieta, która była wcześniej ofiarą przemocy ze strony swojego męża. Nie jest ponadto dopuszczalne wydanie zgody na rozwód z orzeczeniem winy, jeżeli takiego wyroku żąda strona, która jako jedyna przyczyniła się do rozkładu wspólnoty małżeńskiej. Sąd może również wydać decyzję o wszczęciu negocjacji, jeśli w jego opinii istnieją rokowania na utrzymanie związku.

Najważniejszym powodem wnioskowania o rozwód z orzeczeniem winy jest możliwość uzyskania przez osobę będącą ofiarą zdrady alimentów nie tylko na dzieci, lecz także na samą siebie. Strona winna rozpadu małżeństwa będzie wówczas zobowiązana dostarczać środków utrzymania byłemu małżonkowi w terminie 5 lat od daty uprawomocnienia się wyroku sądu. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach okres ten może zostać wydłużony. Jego wcześniejsze ustanie następuje natomiast w momencie, kiedy zdradzony małżonek zawrze nowy związek małżeński. Co jeszcze daje rozwód z orzeczeniem o winie? Przede wszystkim poczucie sprawiedliwości, które chociaż w pewnym stopniu niweluje rany po tym trudnym doświadczeniu.

Kiedy możemy mówić o zdradzie małżeńskiej? 

Definicja pojęcia zdrady małżeńskiej może być bardzo szeroka i tak naprawdę jest uzależniona od wrażliwości, zasad i systemu wartości małżonków. Warto być jednak świadomym tego, że zdradą nie jest jedynie niedochowanie wierności seksualnej. Sąd ma możliwość ustanowienia rozwodu z powodu zdrady żony lub męża także w przypadku, gdy poza małżeństwem miały miejsce takie sytuacje jak pocałunki czy pieszczoty. Zdrada może mieć również charakter wyłącznie emocjonalny. Wówczas nie musiało dojść do współżycia seksualnego, lecz wystarczy, że miały miejsce takie sytuacje jak flirty, wyznawanie sobie miłości, a także pozostawanie w bardzo bliskiej więzi uczuciowej. Wówczas kochankowie powierzają sobie tajemnice, dzielą się swoimi intymnymi przeżyciami czy spędzają ze sobą ogromną ilość czasu. Często zdrada emocjonalna poprzedza fizyczną, kiedy dochodzi do fantazji seksualnych, a następnie podjęcia współżycia. Zdrada małżeńska czasami ma także charakter wirtualny, kiedy np. zdradzająca strona romansuje ze swoją nową miłością za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub praktykuje z nią tzw. cyberseks.

Jak wygrać rozwód z orzeczeniem o winie? 

Aby mieć szansę na pomyślne rozstrzygnięcie sądu, należy zebrać bezsprzeczne i wiarygodne dowody na to, że przyczyną rozkładu małżeństwa była zdrada ze strony współmałżonka. Chcąc wygrać w procesie sądowym warto zebrać świadków, a także materiały potwierdzające zaistnienie zdrady. Mogą one pochodzić z różnych źródeł – np. nagrań audio oraz wideo, billingów, wiadomości SMS-owych, listów, korespondencji mailowych etc. Dopuszczalne jest także zaangażowanie w proces sądowy zawodowego detektywa. Jego zadaniem będzie udowodnienie, że istnieją przesłanki, aby stwierdzić rozwód z orzekaniem o winie. Dowody pozwalające otrzymać taką decyzję można zgromadzić wykorzystując w tym celu różnego typu elektroniczne technologie. Najpopularniejsze z nich to dyktafon, pluskwy czy ukryte kamery. Ciekawym rozwiązaniem jest także posłużenie się nawigacją GPS, którą można podrzucić np. do samochodu osoby podejrzanej o zdradę. Dzięki temu dowiemy się, czy nie przebywa w domu swojej kochanki/swojego kochanka podczas nieobecności w domu.

Poza tym skutecznym sposobem na wykrycie zdrady małżeńskiej jest zainstalowanie oprogramowania szpiegującego na komputerze współmałżonka lub jego smartfonie. W ten sposób możemy uzyskać wiedzę na temat tego, z kim i jakiej treści prowadzi rozmowy, z jakich korzysta programów oraz jakie ogląda zdjęcia i filmy. Nowoczesne oprogramowanie szpiegujące poinformuje nas również o tym, kiedy niewierny małżonek użyje takich komunikatów jak: „kocham cię” czy „nie ma jej/jego w domu”. Ponadto ważnym dowodem w procesie o rozwód z orzeczeniem winy okaże się pozytywny wynik uzyskany za pomocą testera wierności. Jest to przyrząd, który pozwala wykryć ślady męskiego nasienia na dowolnym materiale.

Rozwód z orzekaniem o winie – ile trwa?

Trudno jednoznacznie stwierdzić, ile dokładnie trwa postępowanie prowadzone po to, aby stwierdzić rozwód po zdradzie żony lub męża. Zależy to m.in. od liczby świadków oraz ilości zgromadzonych materiałów dowodowych, które będą musiały zostać poddane analizie.